Onderzoek antistoffen tegen SARS-CoV-2
(COVID-19) in de Arubaanse bevolking

FAQ Seroprevalentieonderzoek

Wie voert het onderzoek uit?


De Directie Volksgezondheid (DVG) voert het onderzoek uit. Tijdens het onderzoek verzamelt de DVG informatie over antistoffen in het bloed van mensen. Zo komen we meer te weten over bescherming tegen het virus en de verspreiding van COVID-19 op Aruba. DVG werkt tijdens het onderzoek samen met Laboratorium HOH. Deelnemers laten bloed afnemen op een prikpost van LabHOH en dit bloed wordt onderzocht in het laboratorium.
Is deelname aan het onderzoek vrijwillig?


Ja, meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. Als u mee wilt doen is hiervoor uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek is het belangrijk dat u weet wat het onderzoek inhoudt. Lees daarom rustig de informatie door die op deze pagina staat. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de Directie Volksgezondheid. Centrale lijn Directie Volksgezondheid Tel: +297 5224200 Email: directie@despa.gov.aw Te bereiken op maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 16:00. (niet op feestdagen) Vermeld dat u meedoet aan het seroprevalentie onderzoek. Callcenter Tel: +297 2800101 Email: callcenterdvg@gmail.com Te bereiken op maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 16:00. Vermeld dat u meedoet aan het seroprevalentie onderzoek.
Wie kan er meedoen aan het onderzoek?


Door middel van loting zijn 4578 mensen geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek. Deze mensen zijn uitgenodigd door middel van een brief op hun huisadres. Omdat het onderzoek anoniem is staat in de brief geen naam vermeld, maar alleen het geboortejaar of de leeftijdscategorie waarin deze persoon valt. Iedereen die deze uitnodiging ontvangt kan meedoen aan het onderzoek. Het kan zijn dat u al COVID-19 heeft doorgemaakt. Ook dan vragen we u om mee te doen. Het is belangrijk dat we een compleet beeld krijgen van de hele bevolking.
Wat is het doel van dit onderzoek?


Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de verspreiding van SARS-CoV-2 (COVID-19) onder de Arubaanse bevolking. Als iemand besmet raakt met het virus maakt het immuunsysteem antistoffen aan om het virus te bestrijden. Deze antistoffen kun je aantonen in het bloed van mensen. Hiervoor is een bloedmonster nodig. De DVG onderzoekt het bloed van 1.000 mensen van verschillende leeftijden, die in verschillende delen van Aruba wonen. De bepaling van antistoffen in het bloed geeft belangrijke informatie over verspreiding van het virus en de mogelijke opbouw van groepsimmuniteit.
Ik heb een uitnodigingsbrief ontvangen, maar er woont niemand met het geboortejaar op dit adres.


Heeft u een brief ontvangen, maar woont er niemand met dit geboortejaar (meer) op het adres, dan kunt u dit doorgeven aan het callcenter op telefoonnummer 280 0101.
Wat zijn SARS-CoV-2 en COVID-19 ?


In december 2019 ontstond in China een uitbraak van een nieuw coronavirus. De naam van dit virus is SARS-CoV-2. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Mensen die ziek worden van het virus hebben vaak last van koorts en luchtwegklachten. De meeste patiënten hebben milde klachten, maar soms worden mensen ernstig ziek. Het virus heeft zich overal ter wereld verspreid. In Aruba werden op 13 maart de eerste twee patiënten met het virus gemeld. Er is nog veel onbekend over dit nieuwe coronavirus. Om meer te weten te komen over het virus en het verloop van de ziekte is wetenschappelijk onderzoek nodig. Onder andere naar de verspreiding van het virus en de opbouw van de groepsbescherming.
Wat moet ik doen als ik nu klachten hebt van COVID-19


Als u op dit moment klachten heeft dan dient u contact op te nemen met uw huisarts om een test af te nemen (swab). Als u het niet lukt om contact op te nemen met uw huisarts, kunt u dit doorgeven aan het callcenter op telefoonnummer 280 0101.
Wat wordt er van mij verwacht als ik meedoe?


Als u meedoet, vragen wij u om een vragenlijst in te vullen en bloed te laten prikken. Het invullen van de vragenlijst kan digitaal of telefonisch.

 • Digitaal invullen gaat via de Aruba Health App en duurt ongeveer 10 minuten. Als u dit moeilijk vindt kan een familielid of kennis u misschien helpen.
 • De andere mogelijkheid is om de vragenlijst telefonisch te beantwoorden. U wordt dan geholpen door een medewerker van het callcenter. Dit neemt ongeveer 30 minuten in beslag.
Ik wil meedoen aan het onderzoek. Wat moet ik nu doen?


Heel fijn dat u mee wilt doen! Volg onderstaande drie stappen. Loopt u ergens vast? Neem dan telefonisch contact op met het callcenter op 280-0101.
Wat zijn de voor- en nadelen als ik meedoe aan het onderzoek?


Uw deelname draagt bij aan de kennis over het nieuwe coronavirus en de ziekte COVID-19. Het is belangrijk dat u de voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen. Een voordeel van meedoen is dat u te weten komt of u een infectie met SARS-CoV-2 (COVID-19) heeft doorgemaakt. De uitslag van het bloedonderzoek krijgt u enkele dagen na de afname via de Aruba Health App of telefonisch. Als er antistoffen zijn gevonden in uw bloed betekent dit dat u een infectie met SARS-CoV-2 heeft doorgemaakt. Echter, het is op dit moment nog niet bekend of deze antistoffen bescherming bieden tegen een nieuwe infectie met SARS-CoV-2. Mogelijke nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn:

 • Het kost u tijd
 • Pijn of ongemak bij de bloedafname.
Hoe gaat de bloedafname in zijn werk?


U belt het Callcenter (280-0101) om een afspraak te maken voor de bloedafname. U kunt zelf een prikpost en een tijdstip kiezen. Bij de bloedafname worden twee buisjes bloed afgenomen uit een bloedvat in de elleboogplooi. De prik kan even pijn doen. Het gaat om een kleine hoeveelheid bloed. Daar heeft uw lichaam geen last van.
Is dit onderzoek goedgekeurd door een ethische commissie?


Ja, de medisch-ethische toetsingscommissie Aruba heeft dit onderzoek goedgekeurd.
Wat moet ik doen als ik niet wil meedoen of wil stoppen met het onderzoek?


Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. Ook als u wel meedoet aan het onderzoek kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Neem dan contact op met het Callcenter op 280-0101. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als u wilt, kan het verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd. Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u weten.
Wanneer eindigt mijn deelname aan het onderzoek?


Uw deelname aan het onderzoek eindigt als:

 • U zelf kiest om te stoppen. Dit kan op elk moment.
 • De onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen
 • De Directie Volksgezondheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te beëindigen.
Welke gegevens worden er van mij bewaard tijdens het onderzoek?


Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld. Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en om gegevens over uw gezondheid. Voor dit onderzoek nemen we ook lichaamsmateriaal (bloed) af. Het verzamelen, analyseren en bewaren van uw gegevens en uw bloed is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren.
Hoe zit het met mijn privacy?


Tijdens het onderzoek zullen er persoonsgegevens en bloed van u verzameld worden. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. In rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens en lichaamsmateriaal uw toestemming. Personen die inzage krijgen in uw gegevens zijn medewerkers van het Lab HOH FSLMA (Fundacion Servicio Medico Laboratorio Aruba) en een beperkt aantal medewerkers van de Directie Volksgezondheid.
Toekomstig onderzoek


Dit onderzoek richt zich op de aanwezigheid van antistoffen tegen COVID-19. Daarnaast willen wij u vragen of wij uw bloed mogen bewaren voor toekomstig onderzoek. Als u daar toestemming voor geeft kan uw bloed in de toekomst ook onderzocht worden op de aanwezigheid van antistoffen tegen andere infectieziekten. Het gaat dan om infectieziekten die door muggen worden overgedragen (1) en infectieziekten waartegen gevaccineerd wordt in het vaccinatieprogramma (2). Als u dit niet wilt, kunt u ook alleen deelnemen aan het onderzoek naar COVID-19.

 1. Dengue, Zika Virus, Chikungunya, Gele Koorts en malaria.
 2. Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio, Bof, Mazelen, Rode Hond, Hepatitis B, Haemophilus influenzae type B, Pneumokokken, Humaan papillomavirus.
Kan ik mijn toestemming voor het gebruik van mijn gegevens weer intrekken?


U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens en bloed altijd weer intrekken. Dit geldt voor dit onderzoek en ook voor het bewaren en het gebruik voor toekomstig onderzoek. De gegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek. Uw lichaamsmateriaal wordt na het intrekken van uw toestemming vernietigd. Als er al metingen met dat lichaamsmateriaal zijn gedaan, dan worden die gegevens nog wel gebruikt. Voor het intrekken van uw toestemming kunt u contact opnemen met het callcenter van de DVG.
Is er een verzekering afgesloten voor proefpersonen?


Als u deelneemt aan het onderzoek, loopt u geen extra risico’s. De Directie Volksgezondheid hoeft daarom geen extra verzekering af te sluiten.
Krijg ik een vergoeding voor deelname aan dit onderzoek?


U ontvangt geen vergoeding voor deelname aan dit onderzoek. Wel krijgt u te horen of er in uw bloed antistoffen tegen SARS-CoV-2 gevonden zijn. Dit betekent dat u een infectie met SARS-CoV-2 heeft doorgemaakt.
Ik heb vragen over het onderzoek. Met wie kan ik contact opnemen?


Heeft u aanvullende vragen over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met het callcenter van de Directie Volksgezondheid via 280-0101 of een email sturen naar callcenterdvg@gmail.com. Voor onafhankelijk advies over deelname aan dit onderzoek kunt u terecht bij uw huisarts. Uw huisarts is onafhankelijk en niet betrokken bij de uitvoering van dit onderzoek. Centrale lijn Directie Volksgezondheid Tel: +297 5224200 Email: directie@despa.gov.aw Te bereiken op maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 16:00. (niet op feestdagen) Vermeld dat u meedoet aan het seroprevalentie onderzoek. Callcenter Tel: +297 2800101 Email: callcenterdvg@gmail.com Te bereiken op maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 16:00. Vermeld dat u meedoet aan het seroprevalentie onderzoek.

Doet u mee?

1

Stap 1:

 • Registreer uzelf in de Aruba Health App. Deze is te downloaden via de Google Play Store en Apple App Store.

 • Vul de vragenlijst in via https://forms.labhoh.app 

 • Gebruik hiervoor uw persoonlijke code: zie originele brief voor code

 • U kunt de vragenlijst invullen op een computer of op uw smartphone. 

Na het invullen van de vragenlijst kunt u digitaal een afspraak maken.

Als het niet lukt om de vragenlijst digitaal in te vullen, ga direct naar stap 2.

 

 

2

Stap 2:

 • Als u de vragenlijst heeft ingevuld, neem dan contact op met het Callcenter op 280-0101. Zij maken voor u een afspraak voor de bloedafname. 

 • Ook als het niet is gelukt om de vragenlijst in te vullen kunt u het Callcenter bellen. De vragenlijst wordt dan telefonisch bij u afgenomen.

3

Stap 3: Bloedafname volgens afspraak bij de prikpost van uw keuze.