DECISIONAN

DI GOBIERNO

 

Updated: 25 Mei 2020 6:30 PM

Decisionan di Gobierno di Aruba

Juni 1 2020

Fase 3 ta drenta na vigor:

 • Oficinanan di Lotto y di otro weganan por habri te cu 6'or y mei di atardi.

 • Casino si ainda tin cu keda cera.

 • Restaurant parti paden por ta habri te cu 10'or di anochi.

 • Spas, Massage Salon y Sauna por habri.

 • Tur instancia cu awor por habri mester cumpli cu e reglanan di e Normal Nobo. 

Mei 25 2020 

 • Toque de queda desde awe ta di 12’or di marduga pa 5’or di mainta y lo wordo elimina 28 di mei.

 • Restaurantnan (cu asientonan pafo so) ta permiti pa habri bek. Salon di beyesa, barbershop y gym tambe ta permiti pa habri bek.

 • Spa, servicionan di masashi, bar, casino y clubnan nocturno ta keda cera pa awor.
   

Mei 21 2020

 • Toque de queda ta bira awor di 11’or di anochi pa 5’or di mainta.
   

Mei 20 2020

 • Entrante 25 di mei, restaurantnan (cu asientonan pafo so), salon di beyesa, barbershop y gym lo permiti pa habri bek. E establecimentonan aki ta obliga pa cumpli cu e rekisitonan di nan protocol defini pa Gobierno di Aruba y Departamento di Salud.
   

Mei 18 2020

 • E “Aruba Health & Happiness Code” a wordo introduci.

 • Shelter in place y samenscholingsverbod a wordo kita.

 • Skolnan ta permiti pa habri bek dialuna 25 di mei.

 • Shopping malls, misanan y cinema lo por habri bek, proyectonan di construccion lo por resumi.
   

Mei 8 2020

 • Aruba su Minister di Turismo, Salubridad y Deporte ta anuncia un plan pa habri Aruba su fronteranan pa yegadanan entre 15 di juni y 1 di juli.
   

April 30 2020

 • Gobierno di Aruba ta anuncia cu lo kita medidanan den fasenan pa cierto restriccionnan. Ariba 4 di mei, establecimentonan manera tiendanan di paña, joyerianan, boekhandels, pet store, food truck, museo y centro di arte lo permiti pa habri bek.

 

April 28 2020

 • Toque de queda awor a bira di 10’or di anochi pa 5’or di mainta.

 • Orario di ciere pa establecimentonan a bira awor 9’or di anochi.
   

April 17 2020

 • Fronteranan lo keda cera pa yegadanan te cu fin di mei.
   

April 15 2020

 • Tur e medidanan manera toque de queda y shelter in place a wordo extendi te cu 28 di april.

 

April 9 2020

 • Skolnan lo keda cera te cu 21 di mei.
   

April 8 2020

 • Medidanan temporario a wordo anuncia pa Semana Santa. Tur establecimento esencial lo wordo cera cu excepcion di pomp stacion, botica na warda y servicionan di cuminda pa delivery/takeaway.
   

Maart 30 2020

 • Bishitanan pa hospital a wordo prohibi.

 

Maart 28 2020

 • Cuminsando mañan, shelter in place lo wordo introduci.

 • Solamente establecimentonan esencial lo wordo permiti pa ta habri.

 • Un samenscholingsverbod pa gruponan di 3 of mas persona a wordo introduci.
   

Maart 26 2020

 • Fronteranan ta completamente cera pa yegadanan, incluyendo residentenan.
   

Maart 24 2020 

 • Tur kiosko di lotto mester cera.
   

Maart 23 2020

 • Tur bar y restaurant mester cera cu excepcion pa delivery y takeaway.
   

Maart 22 2020

 • Testing pa COVID-19 a wordo acelera significantemente.

Maart 19 2020

 • Toque de Queda a wordo anuncia y lo wordo introduci ariba 21 di maart.
   

Maart 18 2020

 • Lugarnan di entretenimento manera casino y cinema mester cera pa evita aglomeracion di gruponan di hende.

 • Tur establecimento mester cera pa 8’or di anochi.
   

Maart 17 2020

 • Fronteranan a wordo cera pa yegadanan.
   

Maart 15 2020

 • A wordo anuncia cu entrante 17 di maart, fronteranan lo wordo cera pa yegadanan. Residentenan di Aruba ainda por bin cas bek.
   

Maart 13 2020

 • Tur eventonan publico a wordo cancela te cu proximo aviso.

 • Bishitanan pa casnan di anciano a wordo prohibi.

 • A wordo anuncia cu skolnan lo cera for di dialuna 16 di maart.

​Alle overheidsmaatregelen en beslissingen

Juni 1 2020

Fase 3 is van kracht:

 • Lotterij kiosks en andere lotto games blijven open tot 18:30 uur,

 • Casino's blijven voorlopig gesloten.

 • Restaurants met binnen zitplaatsen mogen open blijven tot 22:00 uur

 • Spa, Massages en Sauna's mogen weer open.

 • Alle inrichtingen die mogen openen, moeten zich houden aan de regels en voorschriften van het Nieuwe Normaal.

Mei 25 2020 

 • Avondklok is nu van 12.00 tot 05.00 uur en zal worden geëlimineerd op 28 mei.

 • Open restaurants met zitplaatsen buiten worden toegestaan om te heropenen, schoonheidssalons en kapperszaken mogen ook weer open, evenals gyms/sportscholen. 

 • Spa's, massages, bars, casino's en nachtclubs blijven voorlopig gesloten.
   

Mei 21 2020

 • Avondklok wordt gewijzigd  van 23.00  tot 5.00 uur s’morgens.
   

Mei 20 2020

 • Vanaf 25 mei mogen restaurants met buitenzitplaatsen, schoonheidssalons, kapperszaken en sportscholen weer open. Deze inrichtingen zijn verplicht om te voldoen aan specifieke protocollen die zijn vastgesteld door de Aruba regering en het ministerie van Volksgezondheid.
   

Mei 18 2020

 • De "Aruba Health & Happiness Code" wordt geïntroduceerd.

 • Onderdak in de plaats en verbod van bijeenkomsten wordt opgeheven.

 • Scholen mogen vanaf maandag 25 mei weer open.

 • Winkelcentra, kerken en bioscopen mogen heropenen en bouwprojecten mogen worden hervat.
   

Mei 8 2020

 • Aruba's minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport kondigt plannen aan om Aruba's grenzen te heropenen voor inkomende reizen tussen 15 juni en 1 juli.
   

April 30 2020

 • De regering van Aruba kondigt de geleidelijke opheffing van bepaalde beperkingen aan. Op 4 mei mogen vestigingen als kledingwinkels, juwelierszaken, boekhandels, dierenwinkels, foodtrucks, musea en kunstcentra open.

 

April 28 2020

 • De avondklok is nu van 22 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. 

 • Sluitingstijd van de vestigingen is nu tot 21.00 uur.
   

April 17 2020

 • Grenzen blijven gesloten voor inkomende reizen tot tenminste eind mei.
   

April 15 2020

 • Alle maatregelen zoals de avondklok en de schuilplaats in de plaats zijn verlengd tot ten minste 28 april.

 

April 9 2020

 • De scholen blijven gesloten tot 11 mei.
   

April 8 2020

 • Tijdelijke maatregelen aangekondigd voor het paasvakantieweekend. Alle essentiële bedrijven zullen worden gesloten met uitzondering van benzinestations, de apotheek op plicht, en levering / afhaalmaaltijd diensten.
   

Maart 30 2020

 • Bezoeken aan het ziekenhuis zijn verboden.
   

Maart 28 2020

 • Vanaf morgen wordt er onderdak in de plaats geïntroduceerd.

 • Alleen essentiële bedrijven mogen open.

 • Er wordt een verzamelverbod van meer dan 3 personen ingevoerd.
   

Maart 26 2020

 • Grenzen zijn volledig afgesloten voor inkomende reizen. Dit geldt ook voor bewoners.
   

Maart 24 2020 

 • Loterij kiosken moeten sluiten
   

Maart 23 2020

 • Alle bars en restaurants moeten sluiten, met uitzondering van afhaalmaaltijden en levering.
   

Maart 22 2020

 • Covid-19 testen werd aanzienlijk versneld.

Maart 19 2020

 • Avondklok 21.00 tot 06.00 uur werd aangekondigd om op 21 maart ingevoerd te worden.
   

Maart 18 2020

 • Uitgaansgelegenheden zoals casino's en bioscopen  moeten sluiten om grote bijeenkomsten te vermijden

 • Andere vestigingen moeten om 20.00 uur sluiten
   

Maart 17 2020

 • Grenzen zijn gesloten voor inkomende reizen.
   

Maart 15 2020

 • Er werd aangekondigd dat, vanaf 17 maart, grenzen zullen sluiten voor inkomende reizen. Arubaanse bewoners kunnen nog steeds naar huis terugkeren.
   

Maart 13 2020

 • Alle openbare evenementen zijn tot nader order geannuleerd.

 • Bezoeken aan bejaardentehuizen zijn verboden.

 • Er werd aangekondigd dat de scholen vanaf maandag 16 maart gesloten zullen zijn

 
Decisions taken by the Government of Aruba

June 1, 2020

Phase 3 will be in effect:

 • Lottery kiosks and other lottery games will remain open till 6:30 PM.

 • Casinos will remain closed for now.

 • Restaurants with inside seating are allowed to stay open till 10:00 PM

 • Spa, Massage Services and Saunas are allowed to reopen.

 • All establishments which are allowed to open  have to adhere to the rules and regulations of the New Normal.

May 25, 2020 

 • Curfew is now from 12am to 5am and will be eliminated on May 28.

 • Open-air restaurants with outside seating are allowed to reopen. Beauty salons, barbershops, and gyms are also allowed to reopen.

 • Spas, massage services, bars, casinos and nightclubs will remain closed for now.
   

May 21, 2020 

 • Curfew is now from 11pm to 5am.
   

May 20, 2020 

 • As of May 25th, restaurants with outside seating, beauty salons, barbershops, and gyms will be allowed to reopen. These establishments are obligated to comply with specific protocols defined by the Aruba government and Department of Health. 
   

May 18, 2020

 • The “Aruba Health & Happiness Code” is introduced.

 • Shelter in place and ban on gatherings is lifted.

 • Schools will be allowed to reopen as of Monday May 25.

 • Shopping malls, churches and cinemas will be allowed to reopen, and construction projects will be allowed to resume.
   

May 8, 2020 

 • Aruba’s Minister of Tourism, Public Health and Sport announces plans to reopen Aruba’s borders for inbound travel between June 15 and July 1. 
   

April 30, 2020

 • The Aruba government announces the gradual lift of certain restrictions. On May 4, establishments like clothing stores, jewelry stores, book stores , pet stores, food trucks, museums and art centers will be allowed to open.

 

April 28, 2020

 • Curfew is now from 10pm to 5am.

 • Closing time for establishments is now 9pm.
   

April 17, 2020 

 • Borders to remain closed for inbound travel until at least the end of May.
   

April 15, 2020

 • All measures like the curfew and shelter in place have been extended to at least April 28.

 

April 9, 2020 

 • Schools will remain closed until at least May 11.
   

April 8, 2020 

 • Temporary measures announced for the Easter holiday weekend. All essential businesses will be closed with the exception of gas stations, the pharmacy on duty, and delivery/takeaway food services.
   

March 30, 2020 

 • Visits to the hospital are prohibited.
   

March 28, 2020 

 • Starting tomorrow, shelter in place will be introduced.

 • Only essential businesses will be allowed to open. 

 • A gathering ban of more than 3 people is introduced.
   

March 26, 2020

 • Borders are completely locked for inbound travel. This includes residents.
   

March 24, 2020 

 • Lottery kiosks must close.
   

March 23, 2020

 • All bars and restaurants must close except for delivery and takeaway services.
   

March 22, 2020

 • COVID-19 testing was significantly accelerated.
   

March 19, 2020 

 • Curfew 9pm to 6am was announced to be introduced on March 21.
   

March 18, 2020

 • Entertainment venues like casinos and cinemas must close to avoid large gatherings.

 • Other establishments must close at 8pm.
   

March 17, 2020

 • Borders are closed for inbound travel.
   

March 15, 2020

 • It was announced that, starting on March 17, borders will close for inbound travel. Aruban residents will still be able to return home.
   

March 13, 2020

 • All public events have been canceled until further notice.

 • Visits to elderly care homes are prohibited.

 • It was announced that schools will be closed as of Monday March 16

 
Decisiones tomadas por el Gobierno

Junio 1, 2020

Fase 3 estará en vigor:

 • Establecimientos de venta de loteria y otros juegos de loto permanecerán abiertos hasta las 6:30 de la tarde.

 • Los casinos permanecerán cerrados por ahora.

 • Los restaurantes con asientos en el interior pueden permanecer abiertos hasta las 10:00 de la noche.

 • El spa, los servicios de masajes y las saunas pueden reabrirse.

 • Todos los establecimientos a los que se permite la apertura tienen que adherirse a las normas y reglamentos de la Nueva Normal.

Mayo 25, 2020 

 • El Toque de queda cambia para 12:00 de la noche hasta 5:00 de la mañana y será eliminado el 28 de mayo.

 • Los restaurantes al aire libre con asientos al aire libre pueden reabrir. También se pueden reabrir salones de belleza, barberías y gimnasios.

 • Spas, servicios de masajes, bares, casinos y discotecas permanecerán cerrados por ahora.
   

Mayo 21, 2020 

 • El Toque de Queda ahora es de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana.
   

Mayo 20, 2020 

 • A partir del 25 de mayo, los restaurantes en la parte de afuera, salones de belleza, barberías y gimnasios podrán reabrir. Estos establecimientos están obligados a cumplir con protocolos específicos definidos por el gobierno de Aruba y el Departamento de Salud. 
   

Mayo 18, 2020

 • Se presenta el “Aruba Health & Happiness Code”.

 • Se levanta el refugio en su lugar y se levanta la prohibición de las reuniones.

 • Las escuelas podrán reabrir a partir del lunes 25 de mayo.

 • Los centros comerciales, iglesias y cines podrán reabrirse, y se permitirá que los proyectos de construcción se reanuden.
   

Mayo 8, 2020 

 • El Ministro de Turismo, Salud Pública y Deporte de Aruba anuncia planes para reabrir las fronteras de Aruba para viajar de entrada entre el 15 de junio y el 1 de julio.
   

Abril 30, 2020

 • El gobierno de Aruba anuncia el levantamiento gradual de ciertas restricciones. El 4 de mayo, establecimientos como tiendas de ropa, joyerías, librerías, tiendas de mascotas, food trucks, museos y centros de arte podrán abrir.

 

Abril 28, 2020

 • El Toque de Queda es ahora de 10 de la noche a 5 de la mañana.

 • Tambien el horario de cierre de los establecimientos ahora es a las 9 de la noche.
   

Abril 17, 2020 

 • Las fronteras permanecerán cerradas para los viajes entrantes hasta al menos finales de mayo.
   

Abril 15, 2020

 • Todas las medidas como el toque de queda y el refugio en vigor se han ampliado al menos hasta el 28 de abril.

 

Abril 9, 2020 

 • Los Colegios permanecerán cerrados hasta el 11 de mayo.
   

April 8, 2020 

 • Medidas temporales anunciadas para el fin de semana de vacaciones de Semana Santa. Todos los negocios esenciales permanecerán cerrados con la excepción de las estaciones de servicio, la farmacia de guardia y los servicios de entrega/comida para llevar.
   

Marzo 30, 2020 

 • Las visitas al hospital están prohibidas
   

Marzo 28, 2020 

 • A partir de mañana, se introducirá el refugio en su lugar.

 • Solo se permitirá la apertura de negocios esenciales.

 • Se introduce una prohibición de recogida de más de 3 personas.
   

Marzo 26, 2020

 • Las fronteras están completamente bloqueadas para los viajes entrantes. Esto incluye a los residentes.
   

Marzo 24, 2020 

 • Establecimientos de venta de loteria tienen que cerrar.
   

Marzo 23, 2020

 • Todos los bares y restaurantes deben cerrar excepto los servicios de entrega y comida para llevar.
   

Marzo 22, 2020

 • Las pruebas de COVID-19 se aceleraron significativamente.
   

Marzo 19, 2020 

 • El toque de queda de 9 de la noche a 6 de la mañana fue anunciado para ser presentado el 21 de marzo.
   

Marzo 18, 2020

 • Lugares de entretenimiento como casinos y cines deben cerrar para evitar grandes reuniones.

 • Otros establecimientos deben cerrar a las 8 de la noche.
   

Marzo 17, 2020

 • Las fronteras están cerradas para los viajes entrantes.
   

Marzo 15, 2020

 • Se anunció que, a partir del 17 de marzo, se cerrarán las fronteras para los viajes entrantes. Los residentes de Aruba todavía podrán regresar a casa.
   

Marzo 13, 2020

 • Todos los eventos públicos han sido cancelados hasta nuevo aviso.

 • Las visitas a hogares de cuidado de ancianos están prohibidas.

 • Se anunció que las escuelas permanecerán cerradas a partir del lunes 16 de marzo

 

Si un hende of bo persona ta sinti malo, NO sali for di cas.

Pero yama bo dokter di cas pa haci un test.